Slide UČEBNÍ MATERIÁL У нас есть преподаватели и учителя итальянского языка в различных городах Европы, которые находятся в распоряжении студентов, заинтересованных в нашем проекте. Уроки итальянского языка начинаются с азов, чтобы достичь требуемого уровня знаний (уровень A2 - B1) для участия в Progetto Formazione. Для тех, кто заинтересован в регистрации в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕEСТРЕ ИТАЛЬЯНСКИХ МЕДСЕСТР для осуществления профессиональной деятельности в Италии, а также для того, чтобы углубить свои лингвистические знания в области сестринского
дела,мы рекомендуем следующую книгу:

Giovanni Muttillo
Professione infermieristica in Italia
Издательство Hoepli
ISBN 9788820342739

Во время стажировки будут организованы курсы по углубленному изучению итальянского языка и культуры, которые позволят стажерам достичь продвинутого уровня итальянского языка и получить сертификат, действительный во всем Европейском сообществе.
Pro studenty zajímající se o náš projekt máme k dispozici učitelé a profesory italského jazyka v různých zemích Evropy. Lekce italštiny probíhají od základů až k dosažení nezbytné znalostní úrovně (A2 – B1) pro účast na „Progetto Formazione“. V případě zájmu o zapsání se do Profesionálního Registru zdravotních sester v Itálii, pro vykonávání pracovní činnosti v Itálii a v neposlední řadě pro prohloubení jazykových znalostí ve zdravotnickém oboru, je nezbytná následující kniha:

GIOVANNI MUTTILLO
Professione infermieristica in Italia
Hoepli Editore
ISBN: 9788820342739

Během stáže jsou k dispozici kurzy pro prohloubení znalosti jazyka a kultury, díky kterým stážisté mohou dosáhnout pokročilé úrovně znalosti italského jazyka a mohou tak obdržet certifikát platný v celé Evropské Unii.
UČEBNÍ MATERIÁL

Slide ZJISTIT VÍCE KONTAKTY Neváhej nás kontaktovat pro jakoukoliv otázku nebo žádost o informace
ZJISTIT VÍCE KONTAKTY Neváhej nás kontaktovat pro jakoukoliv otázku nebo žádost o informace