Slide MISE Naším stěžejním programem je „Progetto Formazione“, který byl založen před dvaceti lety s cílem usnadnit výměnu odborných znalostí v sesterském a lékařském oboru mezi excelentními zdravotními strukturami a vědecko - výzkumnými italskými centry a nejprestižnějšími evropskými a mimoevropskými školami a univerzitami.

Hlavním rysem našeho „Progetto Formazione“ je program stáží pro zdravotní sestry, zdravotníky a lékaře, kteří právě dokončili studium; lze ji také rozšířit na sestry a lékaře, kteří už dosáhli pracovní zkušenosti. Doba trvání stáže se pohybuje podle dohody od tří do dvanácti měsíců. Existuje také několik kratších termínů např. dvou, tří týdnů, které jsou věnovány čistému „pozorování“.

Díky podpoře zdravotních struktur, díky pracovnímu nasazení angažovaných profesionistů a našich tutorů, Progetto Formazione je schopné „provázet“ nové stážisty krom za krokem následováním samostudijního plánu, průběžnému hodnocení dosažených cílů a v neposlední řadě přihlížení na zpětnou vazbu stážistů. Častý kontakt s tutorem, účast na odborných školení, vedení tzv. „palubního deníku“ stážisty a další iniciativy pro profesní růst a prohloubení znalostí nám poskytují co nejlepším možným způsobem integrovat stážisty v dynamickém prostředí na mezinárodní úrovni.
Naším stěžejním programem je „Progetto Formazione“, který byl založen před dvaceti lety s cílem usnadnit výměnu odborných znalostí v sesterském a lékařském oboru mezi excelentními zdravotními strukturami a vědecko - výzkumnými italskými centry a nejprestižnějšími evropskými a mimoevropskými školami a univerzitami.

Hlavním rysem našeho „Progetto Formazione“ je program stáží pro zdravotní sestry, zdravotníky a lékaře, kteří právě dokončili studium; lze ji také rozšířit na sestry a lékaře, kteří už dosáhli pracovní zkušenosti. Doba trvání stáže se pohybuje podle dohody od tří do dvanácti měsíců. Existuje také několik kratších termínů např. dvou, tří týdnů, které jsou věnovány čistému „pozorování“.

Díky podpoře zdravotních struktur, díky pracovnímu nasazení angažovaných profesionistů a našich tutorů, Progetto Formazione je schopné „provázet“ nové stážisty krom za krokem následováním samostudijního plánu, průběžnému hodnocení dosažených cílů a v neposlední řadě přihlížení na zpětnou vazbu stážistů. Častý kontakt s tutorem, účast na odborných školení, vedení tzv. „palubního deníku“ stážisty a další iniciativy pro profesní růst a prohloubení znalostí nám poskytují co nejlepším možným způsobem integrovat stážisty v dynamickém prostředí na mezinárodní úrovni.
MISE

Slide

Slide ZJISTIT VÍCE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt se v těchto letech rozvinul díky kontaktům se školami, universitami, nemocnicemi, výzkumnými instituty a dalšími zdravotnickými instituty v mnoha zemích, se kterými byli dohodnuté konvence zaměřené na získání stipendia a ubytování. „Progetto Formazione“ přináší těm nejzasloužilejším studentům stipendium, které kompletně pokryje veškeré výdaje spojené se stáží. ZJISTIT VÍCE ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ
Projekt se v těchto letech rozvinul díky kontaktům se školami, universitami, nemocnicemi, výzkumnými instituty a dalšími zdravotnickými instituty v mnoha zemích, se kterými byli dohodnuté konvence zaměřené na získání stipendia a ubytování.
„Progetto Formazione“ přináší těm nejzasloužilejším studentům stipendium, které kompletně pokryje veškeré výdaje spojené se stáží.